Oplossingen > Ik start

We-go is een pakket waarin eerst, gezamenlijk, de te volgen Internetstrategie vastgesteld wordt. Hierna wordt uw gehele Internetsite door ons verzorgd en actueel gehouden. U hoeft daartoe alleen de benodigde inhoud te leveren. Wij zorgen ervoor dat deze inhoud on-line komt.

Wilt u zelf de inhoud van uw site la minute kunnen aanpassen, dan is u-go iets voor u. In het geval van u-go schept e-go web services, na het vaststellen van de Internet-strategie, het kader. U kunt vervolgens zelf op eenvoudige wijze de inhoud invullen c.q. aanpassen. Ter ondersteuning kunt u bij ons tevens terecht voor software, trainingen, cursusmateriaal en support.