Oplossingen > Overzicht

Webdesign
e-go web services biedt oplossingen gedurende de gehele levenscyclus van een website. Dit kunnen oplossingen zijn voor de ontwikkeling van een nieuwe website, of oplossingen voor de verbetering van een bestaande website.

Uitgangpunt bij de ontwikkeling van een nieuwe website is de keuze tussen het we-go of u-go concept. Voor de verbetering van een bestaande website biedt e-go web services de oplossingen SiteTracking, SiteMonitoring en SiteManagement aan.

(Web)applicaties
Meer en meer processen kunnen tegenwoordig met behulp van webapplicaties worden uitgevoerd. e-go web services heeft ruime ervaring in het vaststellen van eisen en wensen, het opstellen van een functioneel ontwerp en bouwen van uw webapplicatie. Graag kijken we vrijblijvend met u naar de mogelijkheden.

Platform
Wij hebben ons gespecialiseerd in ontwikkeling met behulp van het Microsoft ontwikkelplatform: ASP.NET, SQL Server (Express). Speciale aandacht gaat daarbij uit naar een eenvoudige, maar krachtige gebruikers-omgeving. Hiervoor maken wij gebruik van Ajax-technologie.