Oplossingen > Ik verbeter > SiteTracking

Om inzicht te krijgen in de internetactiviteiten van uw concurrenten, gaat e-go web services als volgt te werk:

  • in een inleidend gesprek worden uw activiteiten vastgesteld;
  • e-go web services stelt vast wie de concurrenten zijn;
  • de websites van de concurrentie worden onderzocht aan de hand van verscheidene criteria, waaronder gebruikersgemak, inhoud, lay-out, navigatie, snelheid en toepassingen.
  • e-go web services maakt een rapport op en presenteert de resultaten aan u.