Oplossingen > Ik start > u-go

In het geval van u-go zult u zélf uw site actueel houden. Het u-go traject van e-go web services ziet er als volgt uit:

- Wederzijdse beeldvorming
- Presentatie uitgewerkte ideeën
- Presentatie eindoplossing 
- Training

Tussen de tweede en de derde stap kunnen in samenspraak nog stappen worden toegevoegd waarin tussenoplossingen worden gepresenteerd. In dat geval kunt u tussentijds nog aanpassingen aan laten brengen.